logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางยุพิน จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการ
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ครั้งที่ /๒๕๖๔ โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขุนช้าง
ชั้น ๓ (ด้านหลัง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

อัลบั้มภาพ

20 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุท...
  4 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในพื...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • ทำบุญวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมธนารักษ์
  24 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง