logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐ อำเภอ

เมื่อวันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายชาญวิทย์  มั่งบางยาง  นายช่างสำรวจอาวุโส ได้รับมอบหมาย
จากธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินตามแผนงานสำรวจข้อมูลและ
ปรับปรุงราคาประเมินที่ดิน จำนวน ๑๐ อำเภอ

 
2 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุท...
  4 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ทำบุญวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมธนารักษ์
  24 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  20 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง