logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรม
กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด - ๑๙ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐๐ กล่อง

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามนโ...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ๒๕ มิ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามนโ...
  23 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง