logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นุ่งโจง แต่งไทย ไปทำบุญเมือง

นางยุพิน  จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ
"นุ่งโจง แต่งไทย ไปทำบุญเมือง" ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

18 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุท...
  4 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในพื...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • ทำบุญวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมธนารักษ์
  24 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง