logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ทำบุญวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมธนารักษ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางยุพิน  จงจัดกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ได้ร่วมทำบุญวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ
๘๘ ปี ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

24 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุท...
  4 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในพื...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
  20 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง