logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในชุมชนคูเมือง (ใต้) ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐๐ กล่อง

อัลบั้มภาพ

23 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามนโ...
  26 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ๒๕ มิ...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง
 • มอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามนโยบายของ...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง