logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายยุทธนา  หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเปิดโครงการ "จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน"
ณ สมาคมส่งเสริมอาชีพการเกษตรสุพรรณบุรี (สมาคมชาวไร่อ้อย) แปลง อสพ.52 ตำบลย่านยาว
อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
นางยุพิน  จงจัดกลาง  ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ

30 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด
  31 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง