logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางยุพิน  จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายภูสิต  สมจิตต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

อัลบั้มภาพ

8 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด
  31 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง