logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ตรวจราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔

                นายทวีชัย ลิยี่เก ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ งานภาคบังคับ และงานภารกิจประจำ
โดยมี นางยุพิน  จงจัดกลาง ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการเข้าตรวจราชการ ณ สำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ลงตรวจพื้นที่ในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

5 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุท...
  4 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในพื...
  2 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง
 • ทำบุญวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมธนารักษ์
  24 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง