logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม กรมธนารักษ์ สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ
มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
ในชุมชนวัดวรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๐๐ กล่อง

อัลบั้มภาพ

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ๒๘ พฤศจ...
  30 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (...
  25 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • จิตอาสาพัฒนาตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑๗ พฤศ...
  17 พฤศจิกายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง