logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ นางยุพิน  จงจัดกลาง  ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

อัลบั้มภาพ

24 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมพิธีเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี
  10 กันยายน 2563
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด
  31 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง