logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  11 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  24 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 กรกฎาคม 2563
  1 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  22 มกราคม 2563
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  27 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  7 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  18 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  7 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  6 กันยายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  21 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  8 สิงหาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  23 มกราคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  5 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557
  4 มิถุนายน 2557