logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
  2 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
  5 มิถุนายน 2561
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 1 คัน
  5 มิถุนายน 2561
 • ประกวดราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
  23 พฤษภาคม 2561
 • ประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  23 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่ทำการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 กรกฎาคม 2559