logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

นางยุพิน จงจัดกลาง

ดำรงตำแหน่ง  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน

 

นายประมาณ เปลี่ยนสมัย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562
 

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงกุมภาพันธ์ 2560
 

นายสุรพงษ์ สุขสุราษฎร์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2558
 

นายทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึงพ.ศ.2554
 

นายสุกิจ เที่ยงมนีกุล

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
10 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1258 ครั้ง